4.YAŞANABİLİR
ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

LIVABLE CITIES SYMPOSIUM

Sapanca Güral Hotel,
26 Ekim 2016

 • Yaşanabilir şehirler ve şehirlerinizle ilgili sormak istediklerinizi
 • #BenimSehrimde hashtagi ile Twitter’dan paylaşabilirsiniz.

#BenimSehrimde

KÜRESEL TAAHHÜTLERDEN YEREL UYGULAMALARA

Dolu dolu geçen 2015 yılının ardından

Son yıllarda sürdürülebilir şehirler konusu gündeme geldiğinde kentlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu, iklim değişikliğinde kentlerin rolü ve kaybedilen hayat ya da yaralanmalar sonucu oluşabilecek engeller karşımıza en çok çıkan üç konu oluyor.

2015 yılında düzenlenen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en önemli etkinliklerden birisi 195 devletin en üst düzeyde temsil edildiği, 10 bini aşkın sivil toplum önderinin katıldığı, önemli hedef ve eşiklerin belirlendiği 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21). Kyoto’nun sona ereceği 2020 yılından sonra yeni küresel iklim politikalarını düzenleyecek olan çerçeveyi belirleyen, COP21’in ardından imzalanan Paris Anlaşması ile taraflar, sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını ve mümkünse 2 santigrat dereceyi aşmamasını karara bağladı (Yerkürenin ısınması 1 dereceye ulaşmış durumda). Kentlerimizi inşa etme, yönetme ve içinde yaşama şeklimizde bir farklılık yaratmaksızın iklim değişikliğinin etkilerini azaltmamız mümkün değil. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak önlemler açısından şehirler önemli bir role sahip.

Yol güvenliği üzerine yayınlanan Küresel Durum Raporu 2015’e göre, tüm dünya çapındaki nüfus ve motorlu araç sayısının artışına rağmen her ne kadar trafikte can kaybı daha durağan hale gelse de, beklenen olumlu değişim olması gerektiğinden yavaş gerçekleşiyor. 2015 yılı Kasım ayında 100 farklı ülkeden delegeler Brezilya’da bir araya gelerek 2020 yılına gelinceye kadar trafikte can kaybını yarıya indirmeye yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde de önemli bir aşama olarak kabul edilen bu hedef için aşırı hız, alkol, emniyet kemeri gibi en çok ölüme yol açan faktörlere yönelik kanun çıkarılması, yaya yolu ve bisiklet yolunu ayırarak kentlerde güvenli altyapı oluşturma stratejileri ön plana çıktı.

Geriye dönüp 2015 yılına baktığımızda, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin, kentlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için önem arz eden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Brasilia Yol Güvenliği Deklarasyonu, COP 21 Paris Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalara imza attığını görüyoruz. Bu antlaşmalar, ülkeler (dolayısıyla da kentler) için 2030 yılına kadar aslında iklim, kentleşme ve yol güvenliği gibi konularda net hedefler koyuyor.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2015 ile kentlerde yaşayan nüfusun yüzde 70’i geçtiği dünyamızda ve ülkemizde nasıl daha enerji verimli ve akıllı kentler oluşturabileceğimizi tartışmıştık. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2016 ile ise Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası antlaşmalarda yer alan taahhütleri şehirlerimizde nasıl uygulayacağımızı tartışacağız.


Etkinlik Programı

 • 09:00 – 09:30

  Açılış Konuşmaları

  Zeki Toçoğlu – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
  Muzaffer Elmas – Sakarya Üniversitesi Rektörü
  Arzu Tekir – Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler

  Soru – Cevap
 • 09:30 – 10:45

  Küresel Taahhütlerden Yerel Uygulamalara

  Mehmet Duman – UCLG MEWA, Genel Sekreter
  Sibel Bülay – WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Danışma Kurulu Üyesi
  Zeki Toçoğlu – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
  Menderes Türel – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı – teyit bekleniyor

  Soru – Cevap
 • 10:45 – 11:00
  Kahve Arası
 • 11:00 – 12:15

  Küresel İklim Hedeflerine Ulaşmak & İklim Değişikliği Eylem Planları

  Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi, Akademisyen
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – teyit bekleniyor
  Ümit Şahin – IPC, İklim Koordinatörü
  Sam Adams – WRI US, Direktör
  Moderatör: Semra Mazlum Cerit – Marmara Üniversitesi, Akademisyen

 • 12:15 – 13:30
  Öğle Arası
 • 13:30 – 14:45

  Herkes için Erişilebilir Kentler

  Arif Emecen – İETT, Genel Müdür – teyit bekleniyor
  Buğra Gökçe – İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı – teyit bekleniyor
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – teyit bekleniyor
  Ulaştırma Bakanlığı – teyit bekleniyor
  Moderatör: Prof. Dr. Ebru Çubukçu – Dokuz Eylül Üniversitesi, Akademisyen

  Soru – Cevap
 • 14:45 – 14:55

  Dinçer Çelik – Temsa Global, Genel Müdür

  Soru – Cevap
 • 14:55 – 15:10
  Kahve Arası
 • 15:10 – 16:10

  Verimli Binalar: Kentler için Büyük Fırsat

  Seda Güleç – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Bina Uzmanı
  Kemal Gani Bayraktar – İzocam, Teknik Pazarlama Müdürü
  Eric Mackers – WRI, Bina Verimliliği Yöneticisi
  Prof. Dr. Pınar Mengüç – WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Danışma Kurulu Üyesi
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – teyit bekleniyor
  Moderatör: Yasemin Keskin Enginöz – YAPI Dergisi, Genel Yayın Yönetmeni

  Soru – Cevap
 • 16:10 – 16:20
  Kahve Arası
 • 16:20 – 17:30

  Tasarımla Daha Güvenli Kentler

  Büşra Bektaş – İETT, Hizmet İyileştirme Müdürü- teyit bekleniyor
  Tolga İmamoğlu – WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Yol Güvenliği Projeleri Yöneticisi
  FIA Foundation – teyit bekleniyor
  Ulaştırma Bakanlığı – teyit bekleniyor
  Moderatör: Göktuğ Kara – AB Türkiye Delegasyonu, Ulaştırma Politikaları ve İklim Değişikliği Takım Koordinatörü

  Soru – Cevap

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Etkinlik Ortağı

#yasanabilirsehirler

Bilgi için


Hande Küçükcoşkun Dönmez

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İletişim Sorumlusu

 

0212-243-5305

www.wrisehirler.org